Parafia
pw. Matki Bożej Różańcowej
w Bolesławcu

Odpusty za dusze w czyśćcu

Za zmarłych można na zasadzie wstawiennictwa ofiarować każdy odpust cząstkowy lub zupełny w ciągu całego roku. Są też odpusty, które można ofiarować tylko za zmarłych. Taki odpust może uzyskać wierny, który:
- W poszczególne dni, od 1 do 8 listopada, pobożnie nawiedzi cmentarz i pomodli się, choćby tylko w myśli, za zmarłych; w inne dni roku zyskuje się odpust cząstkowy;
- W Dzień Zaduszny (2 listopada) nabożnie nawiedzi kościół lub kaplicę i odmówi tam „Ojcze nasz'' i ,,Wierzę'';
- Pobożnie odmówi jutrznię lub nieszpory z Oficjum za zmarłych albo wezwanie,, Wieczny odpoczynek'' (odpust cząstkowy).


Ogólne Warunki Odpustu

- Spowiedź. Po jednej spowiedzi można zyskać wiele odpustów.
- Przystąpienie do Komunii św. Jednorazowa Komunia św. łączy się z jednym odpustem.
- Modlitwa w intencjach papieskich. Nie trzeba ich dokładnie znać. Wystarczy mieć intencję modlitwy w łączności z papieżem. Wystarczy odmówić,, Ojcze nasz'' i ,, Zdrowaś''. Jedna modlitwa łączy się z jednym odpustem.
- Brak przywiązania do jakiekolwiek grzechu, nawet powszedniego.
Nie trzeba się zastanawiać, czy ten sam warunek jest spełniony. Ważne jest szczere pragnienie całkowitego odmówienia się od grzechu.Gość Niedzielny nr 43/2017