Parafia
pw. Matki Bożej Różańcowej
w Bolesławcu

Zarządzenie Biskupa Legnickiego
w sprawie duszpasterstwa w stanie pandemii
27 marca 2020 roku

I.p2. "W każdej Mszy świętej i w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie pięć osób,
nie licząc osób sprawujących posługę (por. gov.pl).

Ponieważ wypełnienie tego zalecenia będzie stwarzało praktyczne trudności,
polecam, aby Msze święte były sprawowane bez udziału wiernych, z wyjątkiem usługujących,

a także – nie więcej niż pięciu – osób upoważnionych przez Księdza Proboszcza,
w pierwszej kolejności będą to osoby związane z uzgodnioną intencją mszalną.

Stosowną informację na ten temat należy wywiesić na drzwiach kościołów
oraz przekazać wiernym drogą internetową.

Wierni, którzy mają uczestniczyć w liturgii,
winni wchodzić do kościoła przez drzwi zakrystii lub innym bocznym wejściem.

Na czas Eucharystii kościoły powinny być zamknięte,
zaś w ciągu dnia, poza celebracjami, pozostawać otwarte."

PIELGRZYMKA DO WŁOCH „ ŚLADAMI ŚWIĘTYCH "
tel. 505 913 364