Nowy Krzyż w Bolesławicach

Nowy krzyż w Bolesławicach

W sobotę, 11 października ks. proboszcz Jerzy Adamczewski w obecności mieszkańców Bolesławic poświęcił nowy krzyż. Inicjatorem oraz organizatorem wymiany krzyża był
pan Roman Nawara. Sponsorem krzyża był pan Jan Cołokidzi, a sam krzyż został wykonany przez stolarza pana Piotra Tureckiego.