Spotkanie księży

Spotkanie księży

W poniedziałek, 29 września, miało miejsce spotkanie księży - kolegów seminaryjnych naszego proboszcza, ks. Jerzego.Wszyscy kapłani zostali wyświęceni tego samego dnia
w Archikatedrze Wrocławskiej.Centralnym punktem spotkania była Msza św.
pod przewodnictwem ks. Biskupa Adama Bałabucha (Diecezja Świdnicka).