Boze Cialo

W czwartek, 4 czerwca przeżylimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Po Mszy św. o godz. 10.00 przeszlimy procesją ulicami Widok, Ptasia (I Ołtarz), Narcyzów (II Ołtarz), Narcyzów przy ul. Widok (III Ołtarz) i ostatni, IV przy kościele.