Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA 29.03.2020.1. Dzisiejsza niedziela jest V „Wielkiego Postu".
2. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, Biskup Legnicki zawiesił wszystkie nabożeństwa z wyjątkiem Eucharystii, aż do odwołania. Proszę o zapoznanie się z zaleceniami Biskupa Legnickiego, dotyczącymi przeżywania Wielkiego Tygodnia, jak i przeżywania Zmartwychwstania Pańskiego. Z zaleceniami można się zapoznać na stronie internetowej Diecezji Legnic-kiej, jak i na naszej parafialnej.
3. Przyszła niedziela, to Niedziela Palmowa.
4. Do nabycia „Niedziela" oraz „Mały Gość". Można także nabyć świece wielkanocne. Duże – 12 zł.