WIZYTACJA

 
      W niedzielę,  25 października br. spotkanie z Radą Parafialną rozpoczęło wyzytację kanoniczną naszej parafii  przez ks. bpa Zbigniewa Kiernikowskiego. Po rozmowie z Radą Parafialną na plebanii, ks. biskup przybył do kościoła, gdzie o godz. 11.30 wspólnie z ks. Dziekanem Stanisławem Kusikiem i ks, Proboszczem Jerzym Adamczewskim koncelebrował Mszę św. Po obiedzie spotkał się z mieszkańcami Bolesławic, a ok. 16,15 z grupami Żywego Różańca, Wspólnotą Szensztacką,  ministrantami, nadzwyczajnymi szafarzami, scholą, która zaśpiewała dla naszego gościa. Były pytania od dorosłych, młodzieży i dzieci.

      W poniedziałek o godz. 11:00 ks. bp odwiedził Szkołę Podstawową  nr 3, gdzie spotkał się z uczniami i  nauczycielami. Ok. godz. 12:30 odwiedził w domu panią Annę Piotrowskią. Przeglądem dokumentacji kancelarii parafialnej ks. biskup zakończył wizytacje.