Intencje

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA: WRZESIEŃ 2017

Intencja ewangelizacyjna: Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.
Intencja grup modlitwy: Modlimy się o błogosławieństwo Boże dla dzieci, młodzieży, nauczycieli wychowawców, katechetów ropoczynających nowy rok szkolny
Intencja grup modlitwy Ojca Pio: O nawrócenie ludzi z najbliższego otoczenia, którzy żyją w grzechu ciężkim. Za dzieci i młodzież z naszej parafii (tajemnica II światła: Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie)

 INTENCJE MSZY ŚW.
17.08.2017 - 24.09.2017 r.


Niedziela 17.09.2017 r.
g. 8oo +Karol Wereszczuk.
g. 10oo Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Kubusia Nikodem w 3 r. ur.
g. 11.30 +Jan Smusz, +Maria, +Józef, +Adolfina, +Ewa, +Adam Węgrzanowscy
g. 18oo +Grzegorz Skrzypacz – miesiąc po śm. od uczestników pogrzebu.

Poniedziałek 18.09.2017 r.
g. 18oo W intencji Wspólnoty Szensztackiej.

Wtorek 19.09.2017 r.
g. 18oo

Środa 20.09.2017 r.
g. 18oo Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Róż z II Róży.

Czwartek 21.08.2017 r.
g. 18oo

Piątek 22.09.2017 r.
g. 18oo

Sobota 23.09.2017 r.
g. 18oo Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Mateusza Słobodziana w 18 r. ur.

Niedziela 24.09.2017 r.
g. 8oo Dzięk z prośbą o bł. Boże dla Barbary i Przemysława Nosal w 2 r. śl.
g. 10oo O łaskę zdrowia i bł. Boże dla rodziny Eulalii i Grzegorz, oraz Daniela Szewczyk.
g. 11.30 +Bronisława, +Michał, +Unisław Frankiewicz.
g. 18oo