Intencje

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA: LIPIEC 2018

Intencja papieska: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.
Intencja grup modlitwy:
Za wypoczywających, aby nie było wakacji, urlopu bez Pana Boga
Intencja grup modlitwy Ojca Pio:Modlitwa o miłość wzajemną w codzienności. Za Szafarzy, aby odpowiedzieli na wezwanie Pana i z miłością służyli swoim Parafiom. Tajemnica II Światła Wesele w Kanie Galilejskiej.


 INTENCJE MSZY ŚW.
15.07.2018 - 22.07.2018 r.

Niedziela 15.07.2018 r.
g. 8oo Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Teresy i Henryka Olchawa w 30 r. śl intencja od dzieci.
g. 10oo Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Zosi Tureckiej w 10 r. ur. oraz o bł. Boże dla Maksia i Hubercika.
g. 11.30 +Helena Miszczak z domu Kurda – 10 r. śm. int. od dzieci.
g. 19oo

Poniedziałek 16.07.2018 r.

g. 18oo Nie ma Mszy św.

Wtorek 17.07.2018 r.

g. 18oo

Środa 18.07.2018 r.

g. 18oo W intencji Wspólnoty Szensztackiej.

Czwartek 19.07.2018 r.

g. 18oo

Piątek 20.07.2018 r.

18oo

Sobota 21.07.2018 r.

g. 16oo ślubna.
g. 18oo +Władysław Jawny – miesiąc po śm. od uczestników pogrzebu.

Niedziela 22.07.2018 r.

g. 8oo
g. 10oo Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Leny Nikodem w 10 r. ur.
g. 11.30
g. 19oo