Intencje

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA: GRUDZIEŃ 2019

Ewangelizacyjna: Aby każdy kraj podjął, priorytetowo i zdecydowanie, działania mające na celu polepszenie przyszłości dzieci, szczególnie tych cierpiących.
Grup modlitwy: Za dzieci i młodzież, aby prawda Ewangelii napełniała ich życie radością i nadzieją.
GMOP: O ducha modlitwy i wsłuchiwania się w Słowo Boże dla wszystkich ochrzczonych. Za owocne rekolekcje adwentowe. Tajemnica IV Chwalebna: Wniebowzięcie Matki Bożej.

 

 INTENCJE MSZY ŚW.
08.12.2019 - 15.12.2019 r.

Niedziela 8.12.2019 r.
g. 8oo +Antoni Pająk – rocz. śm.
g. 10oo +Elżbieta – 5 r. śm. +Sylwester, +Józef i +Maria Zając.
g. 11.30 +Janina – 11 r. śm. +Jerzy Kimel, +Rafał Burdukiewicz.

Poniedziałek 9.12.2019 r.

g. 18oo +Rodzice: Maria – 10 r. i Julian – 33 r. śm. +rodz. Klich, Gajewskich, Kozioł i Nieradka.

Wtorek 10.12.2019 r.

g. 18oo +Lidia Serkies – miesiąc po śm. od uczestników pogrzebu.

Środa 11.12.2019 r.

g. 18oo

Czwartek 12.12.2019 r.

g. 18oo

Piątek 13.12.2019 r.

g. 18oo

Sobota 14.12.2019 r.

g. 18oo

Niedziela 15.12.2019 r.

g. 8oo +Katarzyna, Jan, Tadeusz, Szczepan, Szewczyk, +Maria Burek, +Paulina Dolecka.
g. 10oo +Sylwester.
g. 11.30 +Szymon – 26 r. śm. +Aniela, +Karol Czopko, +Henryk.
g. 18oo +Edward Kozyra – 3 r. śm.