Intencje

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA: MARZEC 2020

Ewangelizacyjna: Za katolików w Chinach. Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności.
Intencja Grup Modlitwy: O nawrócenie niewierzących i głębokie ukochanie Jezusa Eucharystycznego

GMOP: Za polskich misjonarzy w Afryce o odwagę i zapał ewangelizacyjny. O łaskę pojednania z Panem Bogiem dla naszych bliskich. Tajemnica III Radosna: Narodzenie Pana Jezusa.

 INTENCJE MSZY ŚW.
29.03.2020 - 05.04.2020 r.

Niedziela 29.03.2020 r.
g. 8oo +Józef, +Józefa, +Jan, +Leokadia.
g. 10oo +Helena – 12 r. śm. +Józef Kozak, +Siostry: Anna i Danuta, +Jarosław Wójtowicz.
g. 11.30 +Rodzice: Helena i Gerard Fukas, Henryk i Stanisława Stopyra.
g. 18oo

Poniedziałek 30.03.2020 r.
g. 18oo


Wtorek 31.03.2020 r.

g. 18oo Nie ma Mszy św.


Środa 1.04.2020 r.

g. 18oo


Czwartek 2.04.2020 r.

g. 18oo O powołania kapłańskie i zakonne.


Piątek 3.04.2020 r.

g. 18oo


Sobota 4.04.2020 r.

g. 18oo Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Jakuba Bałuch w 2 r. ur.


Niedziela 5.04.2020 r.

g. 8oo +Jan – 17 r. śm. +Wacława Waligóra, +Maria Koptyra – 3 r. śm.
g. 10oo +Rodzice: Aniela i Władysław Rudy, +Siostry i +Bracia.
g. 11.30 +Bernarda Gałuszka , int. od IV Róży św. Jana Pawła II.
g. 18oo+Adolf,+Julian, +Anna Sawiccy, +Anna i +Michał Sobko, +Rodzeństwo z obu stron.