Intencje

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA: MAJ 2022

Papieska: Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.
Grup Modlitwy: Módlmy się o powrót do Kościoła bliskich nam osób.
Grup Modlitwy OP: O łaskę wiernej miłości dla małżonków i budowanie dobrych rodzin przez przyczynę Maryi. Tajemnica V Radosna: Odnalezienie Pana Jezus w świątyni

 INTENCJE MSZY ŚW.
22.05.2022 - 29.05.2022 r.

Niedziela 22.05.2022 r.
g. 8oo +Stanisław Zeszutek.
g. 10oo Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Kacpra i Huberta Durtka w 17 r. ur
g. 11.30 Dzięk z prośbą o bł. Boże dla Henryki i Jana Cichowskich w 50 r. śl.
g. 18oo +Mąż: Feliks Orlak, +Rodzice: Maria i Henryk Matyjewicz, Agnieszka i Stanisław Orlak.


Poniedziałek 23.05.2022 r.

g. 18oo O łaskę wyjścia z nałogu Franciszka.


Wtorek 24.05.2022 r.

g. 18oo+Antonina i+ Bronisław Wołowicz,+Józef Kobak, +Grzegorz Polakowski


Środa 25.05.2022 r.

g. 18oo W pewnej intencji.


Czwartek 26.05.2022 r.

g. 18oo +Aniela i +Wacław Lejczak.

Piątek 27.05.2022 r.

g. 18oo +Czesława Rusinek, +Wasyl Szybuńko


Sobota 28.05.2022 r.

g. 18oo +Mama: Alfreda Adamczewska.


Niedziela 29.05.2022 r.

g. 8oo +Franciszek, +Józef, +Katarzyna Ilczyny.
g. 10oo +Rodzice: Michalina i Antoni Wiśniewscy, +Kazimiera Opała.
g. 11.30 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Stanisława Stolarczyka w 3 r. ur. oraz w int. +Mariana w r. ur.
g. 18oo Dziękczynna z prośbą o bł. Boże oraz pokój wewnętrzny dla Bernardy Walskiej, a także o pokój i bł. Boże w rodzinie.