Intencje

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA: STYCZEŃ 2018

Intencja papieska: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.
Intencja grup modlitwy: Abyśmy praktykowali dziękczynienie po Komunii Świętej.
Intencja grup modlitwy Ojca Pio: O odkrywanie i żywe praktykowanie dziękczynienia po Komunii Świętej przez wierzących. O powołania zakonne i kapłańskie (I Tajemnica Radosna: Zwiastowanie).

 INTENCJE MSZY ŚW.
21.01.2018 - 28.01.2018 r.

Niedziela 21.01.2018 r.
g. 8oo +Krzysztof Matejczek – 10 r. śm.
g. 10oo O szczęśliwą operację.
g. 11.30 +Honorata Puk – miesiąc po pogrzebie, od uczestników pogrzebu.
g. 18oo +Jan – 49 r. śm. +Józef, +Krystyna, +Ludwika Biesiadeccy.

Poniedziałek 22.01.2018 r.
g. 9oo

Wtorek 23.01.2018 r.

g. 9oo+Stefania Etmajer – 8 r. śm.+Waldemar,+Dziadków: Etmajerów i Ilczynów

Środa 24.01.2018 r.

g. 9oo

Czwartek 25.01.2018 r.

g. 9oo

Piątek 26.01.2018 r.

g. 9oo

Sobota 27.01.2018 r.

g. 18oo +Edward Zych, +Anna, +Michał, +Marcelina, +Jan Sobko, +Katarzyna i +Jan Czerniak.

Niedziela 28.01.2018 r.

g. 8oo +Franciszka Zych – 1 r. śm. +z rodz. Zych i Grabas.
g. 10oo +Rodzice: Adam – 23 r. śm. i Barbara Kotwica.
g. 11.30 +Józef Kulesza – 5 r. śm.
g. 18oo +Józef Kobak – 3 r. śm. za +jego Rodziców. +Antonina i +Bronisław Wołowicz, +Walentyna i +Wincenty Wojsznis