Intencje

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA: LISTOPAD 2017

Intencja papieska: Za chrześcijan Azji, aby dając świadectwo Ewangelii, poprzez słowa i czyny, popierali dialog, pokój i wzajemne zrozumienie, szczególnie z członkami innych religii
Intencja grup modlitwy: O Miłosierdzie Boże dla zmarłych z naszych rodzin, parafii, Żywego Różańca i dusze w czyśćcu cierpiące
Intencja grup modlitwy Ojca Pio: Za dusze w czyśćcu cierpiące. (I Tajemnica Światła: Chrzest Pana Jezusa w Jordanie). O umiejętność ćwiczenia się w pokorze

 INTENCJE MSZY ŚW.
12.11.2017 - 19.11.2017 r.

Niedziela 12.11.2017 r.

g. 8oo +Marian, +Teresa, +Jerzy Urbanik, Rodzice: Maria i Józef, Teściowie: Józefa i Karol, +Rodzeństwo.
g. 10oo +Katarzyna i Tomasz Śmietanka, +Bronisława Kuprowsak.
g. 11.30 +Róże z IV Róży.
g. 18oo+Rodzice: Marian i Melania, +Brat: Grzegorz i bratowa Henryka, Siostra Halina, Szwagier Stanisław, Teściowa Helena.

Poniedziałek 13.11.2017 r.
g. 18oo O łaskę nawrócenia dla męża Jakuba.

Wtorek 14.11.2017 r.
g. 18oo O szczęśliwą operację i łaskę powrotu do zdrowia dla Celinki Foryś.

Środa 15.11.2017 r.
g. 18oo +Anna Jawna.

Czwartek 16.11.2017 r.
g. 18oo

Piątek 17.11.2017 r.
g. 18oo +Władysław Karwacki od chrześniaczki Haliny i siostry Ludwiki.

Sobota 18.11.2017 r.
g. 18oo W intencji Wspólnoty Szensztackiej.

Niedziela 19.11.2017 r.
g. 8oo +Barbara, +Ewa, +z rodz. Biegasiewicz, Buja i Czyżewskich.
g. 10oo +Katarzyna, +Jan, +Jarosław, +Rodzeństwo Wójtowicz.
g. 11.30 +Stefan i +Katarzyna Rudelicz, +Władysław i +Mirosław Szymański, +z rod. Rudelicz, Szymański, Lekawskich i Barfus.
g. 18oo Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Wiktorii Sabadasz w 5 r. ur.