Intencje

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA: PAŹDZIERNIK 2018

Intencja papieska: Aby osoby konsekrowane rozbudziły zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.
Intencja grup modlitwy:
Za parafian, o większą gorliwość w modlitwie różańcowej, zrozumienie jej potęgi.
Intencja grup modlitwy Ojca Pio
: Za prześladowanych chrześcijan. O światło Ducha Świętego dla wszystkich powołanych z naszej parafii. Tajemnica IV Przemienienie na górze Tabor.

 INTENCJE MSZY ŚW.
14.10.2018 - 21.10.2018 r.

Niedziela 14.10.2018 r.
g. 8oo +Anna – 25 r. śm., +Leopold, +Eugenia Ambroszko, +Honorata Kozicka, +Ryszard i +Szczepan Kawka, +Mateuszek Mołdawa.
g. 10oo Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Małgorzaty i Stanisława w 25 r. śl.
g. 11.30 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie.
g. 18oo Nie ma Mszy św.

Poniedziałek 15.10.2018 r.
g. 18oo +Rafał Burdukiewicz – 7 r. śm.

Wtorek 16.10.2018 r.
g. 18oo +Antoni Legieżyński – 45 r. śm.

Środa 17.10.2018 r.
g. 18oo +Tekla, +Jan Serkies, +Józef Karasek.

Czwartek 18.10.2018 r.
g. 18oo W intencji Wspólnoty Szensztackiej.

Piątek 19.10.2018 r.
18oo W intencji dusz czyścowych.

Sobota 20.10.2018 r.
g. 18oo Nie ma Mszy św.

Niedziela 21.10.2018 r.
g. 8oo Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Moniki Wołowicz z ok. 23 r. ur.
g. 10oo +Rodzice: Katarzyna i Józef, Brat: Michał Czerepak
g. 11.30 +Władysław Jawny.
g. 18oo +Czesław – 3 r. śm. i +Franciszek Kołcz.