Grupa św. O. Pio

pp

HISTORIA GRUPY MODLITWY ŚW. OJCA PIO
11-14.12.2016 r. Rekolekcje Adwentowe w duchowości św. Ojca Pio z myślą powstania pierwszej Grupy Modlitwy św. Ojca Pio w Bolesławcu. Prowadził o. Roman Rusek – krajowy koordynator GMOP w Polsce.
14.01.2017 r. Spotkanie organizacyjne. Powstanie Grupy Modlitwy św. Ojca Pio przy parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu.
29.09.2018 r. Przyjęcie za patrona Grupy: „Świętego Michała Archanioła".

FRAGMENT STATUTU I REGULAMINU GMOP
Grupy Modlitwy, powstałe z woli Świętego Ojca Pio, w odpowiedzi na liczne apele papieża Piusa XII, który prosił o modlitwę w intencji Kościoła i ludzkości, są obecne w różnych krajach świata. Zapewniają one swym członkom rozwój duchowy i formację, tak aby były w świecie „źródłami światła", „szkołami wiary, ogniskami miłości", zgodnie z zamysłem Założyciela.

Grupy chcą kierować się ogólnymi zasadami franciszkańskiej duchowości Ojca Pio. Są to:
1. pełne i bezwarunkowe przylgnięcie do nauki Kościoła katolickiego, kierowanego przez papieża i biskupów;
2. posłuszeństwo papieżowi i biskupom, których rzecznikiem jest kapłan, dyrektor duchowy, mianowany przez biskupa;
3. modlitwa z Kościołem, za Kościół i w Kościele, z czynnym uczestnictwem w życiu liturgicznym i sakramentalnym, przeżywanym jako szczyt wewnętrznej jedności z Bogiem;
4. wynagradzanie poprzez udział w cierpieniach Chrystusa według nauki Świętego Pawła;
5. czynna miłość, niosąca ulgę cierpiącym i potrzebującym, jako praktyczne urzeczywistnienie miłości do Boga.
Członkowie Grup będą się troszczyć o swoją formację duchową, uczestnicząc w spotkaniach poświęconych zgłębianiu doktryny katolickiej, i pełnić apostolat, propagując szczególne inicjatywy ewangelizacyjne w pełnej zgodzie z aktualnymi działaniami duszpasterskimi Kościoła partykularnego i lokalnego.

abg

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY MODLITWY ŚW. OJCA PIO

PIERWSZY WTOREK MIESIĄCA
godz. 17:00 wspólna Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie
godz. 18:00 Msza św. za wstawiennictwem św. Ojca Pio
TRZECI WTOREK MIESIĄCA po wieczornej Mszy św.:
godz. 19:00 spotkanie formacyjne na plebanii; rozważanie fragmentu Pisma Świętego, katecheza przygotowana przez o. Romana Ruska.

Prenumerujemy dwumiesięcznik „Głos Ojca Pio".

 Codziennie modlimy się jedną dziesiątką różańca świętego w intencji GMOP, ustaloną tajemnicą, a także w różnych bieżących jak i pilnych intencjach.
 Prowadzimy Apostolat Margaretka – modlitwa za kapłanów.
 Raz w miesiącu sprawowana jest Eucharystia za dusze w czyśćcu cierpiące.
 W Wielkim Poście prowadzimy co najmniej jedną Drogę Krzyżową i organizujemy wyjazd na „Misterium Męki Pańskiej" do Krakowa.
 W sobotę przed Niedzielą Palmową organizujemy Pielgrzymkę do parafii św. Jacka w Legnicy – Nawiedzenie Cudu Eucharystycznego w intencji rodzin.
 W czerwcu organizujemy wyjazd na Nocne czuwanie GMOP i czcicieli św. o. Pio w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
 We wrześniu organizujemy wyjazd na Nocne czuwanie GMOP i czcicieli św. o. Pio na Przeprośnej Górce (Sanktuarium św. Ojca Pio) i Jasnej Górze.
 Wspieramy osoby ubogie i bezdomne.

Opiekujemy się Grotą Najświętszej Maryi Panny przy kościele.

Kontakt: 505 913 364
Pilne intencje można zgłaszać na powyższy nr telefonu.

KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO, MÓDL SIĘ ZA NAMI!
ŚWIĘTY OJCZE PIO, WSTAWIAJ SIĘ ZA NAMI!
ŚWIĘTY MICHALE ARCHANIELE, STRZEŻ NAS OD ZŁEGO!